Gabinet Terapii
Gabinet Terapii

Terapia pedagogiczna

Jeśli…

 • u Twojego dziecka podejrzewa się lub stwierdzono całościowe zaburzenie rozwoju jak autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera, zespół Retta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
 • Twoje dziecko dotknięte jest niepełnosprawnością intelektualną
 • nie wiesz jak pomóc i wesprzeć Maleństwo w rozwoju
 • poszukujesz dodatkowych zajęć z zakresu wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji
 • jesteś bezradny w stosunku do niepowodzeń przedszkolnych i szkolnych swojego dziecka
 • dostrzegasz u swojego dziecka niepokojące objawy w zachowaniu, funkcjonowaniu
zadzwoń!

W moim gabinecie oferuję kompleksową pomoc pedagogiczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotkniętych:

 • niepełnosprawnością intelektualną
 • zaburzeniami rozwoju
 • mających trudności w nabywaniu wiadomości i umiejętności
 • doświadczających niepowodzeń przedszkolnych, szkolnych
 • zmagających się z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • nadpobudliwością psychoruchową.

Szerokie oddziaływania z zakresu terapii pedagogicznej mają na celu:

 • stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości
  i potrzeb dziecka
 • prawidłowe funkcjonowanie analizatorów wzrokowego i słuchowego
 • optymalny rozwój ruchowy
 • kształtowanie i wprowadzenie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń przedszkolnych i szkolnych
Zapraszam na wstępną konsultację.
Zapraszamy głównie z okolic śląska - Cieszyn, Bielsko-Biała, Wodzisław, Jastrzębie, Żory.