Gabinet Terapii
Gabinet Terapii

Psychoterapia Cieszyn

    Psychoterapia skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych cierpiących z powodu:

    • Zaburzeń nerwicowych
    • Zaburzeń nastroju, depresji
    • Zaburzeń lękowych, fobii
    • Zaburzeń osobowości
    • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się, nadwaga)
    • Zaburzeń zachowania
    • Chorób psychosomatycznych
    • Sytuacji kryzysowej
    • Utraty bliskiej osoby
    • Niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, poczucia osamotnienia
    • Życia w ciągłym stresie
    • Niestabilności i problemów emocjonalnych
    • Trudności w relacjach osobistych i zawodowych
    • Dylematów rodzinnych

    Zapraszam na pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym sprecyzujemy problem, zastanowimy się nad celem terapii i ustalimy dalszą drogę współpracy.

Psychoterapia dzieci

    Psychoterapia dzieci skierowana jest do dzieci, które:

    • Mają trudności z wyrażaniem uczuć i emocji
    • Nie kontrolują swojego zachowania (są agresywne, autoagresywne, nie panują nad potrzebami fizjologicznymi)
    • Źle znoszą sytuacje stresujące, są lękliwe, towarzyszy im ciągły niepokój
    • Cierpią z powodu fobii
    • Przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami, osobami dorosłymi

    Jeśli dostrzegasz te lub inne, niepokojące Cię objawy u swojego dziecka zapraszam na konsultację ze swoją Pociechą. We wspólnej rozmowie, ale i w zabawie, w miłej i bezpiecznej atmosferze pomogę dziecku zrozumieć uczucia własne i innych, rozwiązać jego konflikty, zredukować stany napięcia i wzmocnić poczucie wartości.

    *Jeśli martwisz się o niewłaściwy rozwój dziecka, niepokoją Cię niepowodzenia przedszkolne, szkolne,
    Twoje dziecko zmaga się z niepełnosprawnością zachęcam do zajrzenia w zakładkę
    Terapia pedagogiczna.

Socjoterapia

Istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia zajęć socjoterapii w placówce lub instytucji zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami.
Socjoterapia jest metodą pracy z dziećmi i młodzieżą, której celem jest eliminacja trudności życiowych wynikających z zaburzeń zachowania lub zaburzeń emocjonalnych tj.: trudności z nauką, problemy z nawiązaniem racji z innymi, konflikty. Struktura zajęć socjoterapeutycznych i oddziaływania terapeuty sprzyjają odnalezieniu własnej drogi rozwoju, pozwalają nabyć zdolności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz sprzyjają zdobyciu nowych umiejętności.