Gabinet Terapii
Gabinet Terapii

Psychoterapia Cieszyn

  Psychoterapia skierowana jest do młodzieży i osób dorosłych cierpiących z powodu:

  • Zaburzeń nerwicowych
  • Zaburzeń nastroju, depresji
  • Zaburzeń lękowych, fobii
  • Zaburzeń osobowości
  • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się, nadwaga)
  • Zaburzeń zachowania
  • Chorób psychosomatycznych
  • Sytuacji kryzysowej
  • Utraty bliskiej osoby
  • Niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, poczucia osamotnienia
  • Życia w ciągłym stresie
  • Niestabilności i problemów emocjonalnych
  • Trudności w relacjach osobistych i zawodowych
  • Dylematów rodzinnych

  Konsultacje z zakresu Psychosomatyki i Psychobiologii

  Zapraszam na pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym sprecyzujemy problem, zastanowimy się nad celem terapii i ustalimy dalszą drogę współpracy.

Psychoterapia dzieci

  Psychoterapia dzieci skierowana jest do dzieci, które:

  • Mają trudności z wyrażaniem uczuć i emocji
  • Nie kontrolują swojego zachowania (są agresywne, autoagresywne, nie panują nad potrzebami fizjologicznymi)
  • Źle znoszą sytuacje stresujące, są lękliwe, towarzyszy im ciągły niepokój
  • Cierpią z powodu fobii
  • Przejawiają trudności w kontaktach z rówieśnikami, osobami dorosłymi

  Jeśli dostrzegasz te lub inne, niepokojące Cię objawy u swojego dziecka zapraszam na konsultację ze swoją Pociechą. We wspólnej rozmowie, ale i w zabawie, w miłej i bezpiecznej atmosferze pomogę dziecku zrozumieć uczucia własne i innych, rozwiązać jego konflikty, zredukować stany napięcia i wzmocnić poczucie wartości.

  *Jeśli martwisz się o niewłaściwy rozwój dziecka, niepokoją Cię niepowodzenia przedszkolne, szkolne,
  Twoje dziecko zmaga się z niepełnosprawnością zachęcam do zajrzenia w zakładkę
  Terapia pedagogiczna.

Socjoterapia

Istnieje możliwość przygotowania i przeprowadzenia zajęć socjoterapii w placówce lub instytucji zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami.
Socjoterapia jest metodą pracy z dziećmi i młodzieżą, której celem jest eliminacja trudności życiowych wynikających z zaburzeń zachowania lub zaburzeń emocjonalnych tj.: trudności z nauką, problemy z nawiązaniem racji z innymi, konflikty. Struktura zajęć socjoterapeutycznych i oddziaływania terapeuty sprzyjają odnalezieniu własnej drogi rozwoju, pozwalają nabyć zdolności konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów oraz sprzyjają zdobyciu nowych umiejętności.