Gabinet Terapii
Gabinet Terapii

O mnie

Jestem magistrem pedagogiki, studia na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką ukończyłam na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyłam Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji oraz kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi, który uprawnia mnie do prowadzenia terapii z osobami z autyzmem. Doświadczenie w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju zdobyłam jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego uczniów ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju: autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzę zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne i terapeutyczne z osobami z różnych grup wiekowych- od okresu niemowlęcego po wiek dorosły. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej wzbogacające mnie o nowe umiejętności i wiedzę w pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), gdzie ukończyłam także Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. W praktyce zawodowej kieruję się standardami i wymogami przyjętymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd), którego jestem członkiem. Jako psychoterapeuta prowadzę terapię osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, a dbając o jakość pracy własne działania poddaję systematycznej superwizji. Biorę udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach rozwijających kompetencje.

Ukończyłam całościowy kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej podejścia biodynamicznego oraz brałam udział w licznych warsztatach szkoleniowych. W 2015 roku podeszłam do egzaminu certyfikującego i, jako jedna z niewielu osób w Polsce, mogę szczycić się tytułem: Certyfikowany Terapeuta Czaszkowo - Krzyżowy.
Pozostaję w stałym kontakcie z instruktorami kursu oraz uczestniczę w warsztatach i szkoleniach rozszerzających wiedzę.
Należę do Polskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity i Czaszkowo-Krzyżowej.

Jestem absolwentką Akademii Psychobiologii Zdrowia, zdałam egzamin certyfikacyjny i uzyskałam dyplom Certyfikowany Facylitator Psychobiologii i Terapii Psychosomatycznej.

Jestem związana z Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” w Cieszynie, gdzie od kilku lat pracuję jako psychoterapeuta oraz terapeuta czaszkowo – krzyżowy oraz z Poradnią Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży w Cieszynie.